Vuggestue eller dagpleje?

kategori: Familie | 0

boern-maler-i-dagpleje-eller-vuggestueNår dit barn kan fejre sit halvårs fødselsdag, så begynder du nok at overveje, hvilken pasningsordning du ønsker for dit barn. Generelt er der der to muligheder for at få dit barn passet ude, nemlig kommunal vuggestue eller dagpleje.

Karriere eller familie?

I dag ønsker mange kvinder sig en god karriere, og derfor sker det sjældnere og sjældnere at mor bliver hjemme for at passe børnene, når barselsperioden slutter. Når mor en gang imellem alligevel  vælger at blive hjemme for at have mere tid med de små, så er det ofte et aktivt valg, som hun har truffet for senere at vende tilbage til sin karriere. Dette er en tredje mulighed. Som ved alle andre valg, som du skal træffe, så er der er plusser og minusser ved alle mulighederne. Vi ser lidt nærmere på dem her.

Privat dagpleje

En dagplejer eller privat børnepasser er en person, som har søgt kommunen om ret til at passe børn i sit eget hjem. Hjemmet skal sikkerhedsgodkendes, så det er sikkert for børn at færdes i. En dagplejer må passe ca. 5 børn, men antallet kan variere afhængigt af kommune.

Når du vælger at søge plads til dit barn i en privat dagpleje vil du naturligvis komme ret tæt på vedkommende, som er dagplejer. Derfor er det vigtigt, at kemien passer, og at du har tillid til ham eller hende.

Krav til dagplejer

Der stilles ingen krav til dagplejerens uddannelse, så derfor er det en god ide at spørge til, hvilken erfaring vedkommende har. Nogle dagplejere og hans/hendes familie har måske fungeret som plejefamilie for et barn med specielle behov, eller også har dagplejeren en pædagoguddannelse med ønsker ikke at arbejde i en vuggestue. Dagplejerens professionelle og måske også personlige baggrund er meget relevant for jeres forhold.

Fordele og ulemper ved dagpleje

Mange dagplejere laver mad til børnene, men det kan også være, at du selv skal lave en madpakke. Det kan variere.

Mange mødre fortæller, at de er glade for det tætte forhold, som de og deres børn får til en dagplejer i forhold til en vuggestue. En dagplejer må have børnene fra de er ½ år gamle og til de når børnehaveklassealderen, og det er jo kun denne ene plejer, som har med børnene at gøre, så han eller hun vil uundgåeligt lære dem godt at kende.

Hvis dagplejeren er syg, så vil vedkommende også have en plejer i reserve et andet sted. Det vil sige, at dit barn hverken kender sted eller plejer i sådan et tilfælde, og det skal du have med i dine overvejelser.

Ofte er en privat dagpleje en hel del billigere end en kommunal vuggestue, men pris og forskelle afhænger igen af kommune.

Vuggestue

Det vil ofte primært være personale med en børnefaglig uddannelse, som arbejder i en vuggestue. Der føres mere sikkerhedstilsyn med kommunale vuggestuer, da der ofte er tale om lagt større områder – både udendørs og indendørs – end hos en privat dagplejer.

Fordele og ulemper ved vuggestue

Der er mange børn i en vuggestue, og i nogle kommuner har der været nogen kritik af normeringen, hvor få pædagoger står med mange børn, men dette gælder langt fra alle vuggestuer. Du kan være sikker på masser af legekammerater. Ligeledes er der ofte personale med flere typer faglig baggrund; der kan være tale om eksempelvis motorikvejledere eller fysioterapeuter. Derfor kan en vuggestue rumme børn, som har brug for lidt ekstra opmærksomhed eller større på et eller flere områder. Dette er svært for en enkelt dagplejer at håndtere.

Dit barn kan blive i vuggestuen til det er 3 år gammelt, hvorefter det skal i børnehave. Det er ofte en anden og helt ny institution. Nogle vuggestuer er kombinerede vuggestuer og børnehaver, hvor børnene kan være til skolealderen, som i en dagpleje. Det bør du undersøge, hvis det er vigtigt for dig, at dit barn kan blive det samme sted, indtil det skal i skole.

Pris for vuggestueplads

I de større byer kan vuggestuen være en stor udgift. Du kan dog søge tilskud, hvis din husstand har en lav indkomst – du er eventuelt studerende. De fleste kommuner har et beregningsskema, hvor du kan se, hvor stort et tilskud du kan få. Mange institutioner har også søskenderabat, hvis du har eller planlægger flere børn.

Moderne hjemmegående husmor

husmor-i-koekkenSelvom du, som mor, har et job, som du er glad for, så er det også en mulighed for dig at blive hjemme og passe det barn, når barslen stopper. Desværre er det ikke muligt for alle mødre. Der skal en stærk økonomi til at forsørge en familie, hvor den ene forælder går hjemme. Alligevel vælger flere kvinder aktivt arbejde og karriere fra for at være sammen med den lille i de vigtige første år. Familier med små børn har ofte en meget travl hverdag, og dette er et meget aktuelt emne lige nu. Der tales meget om at arbejdspladsen må være fleksibel, og at familierne må prioritere. Men på trods af planlægning og prioritering, så kan kombinationen af familieliv og arbejdsliv alligevel være en stor udfordring. Den moderne husmor går altså ikke hjemme, fordi hun ansér det som en naturlig rolle for hende. Hun følger ikke blot strømmen og tilslutter sig ikke bare passivt de traditionelle kønsroller. Hun vælger aktivt arbejdet fra og børnene til.

Det er i denne forbindelse vigtigt at pointere, at der ikke er noget kategorisk rigtigt eller forkert valg. Hvorvidt dit barn skal passes ude eller hjemme er naturligvis et valg, der skal træffes på baggrund af økonomi og andre praktiske overvejelser, men det har primært at gøre med den individuelle families tanker, følelser og behov. Hvis man, som mor, ønsker at pleje sin karriere mens de små bliver passer ude, så giver denne selvrealisering en masse overskud og glæde, hvilket gør en bedre mor og partner, når hun så er hjemme ved mand og børn.

Det vigtigste af det hele er, at pasningsordningen passer til den enkelte familie.

Facebooktwitter

Skriv et svar