Børnepenge – information om udbetaling og satser

kategori: Familie | 0

pengesedlerBørne- og ungeydelse, som i daglig tale kaldes for børnepenge, børnecheck, børnebidrag eller børnetilskud, er en ydelse der udbetales til børnefamilier for at kompensere for omkostningerne ved at have børn. Læs her om børnepengene og hvornår de udbetales. Se også de aktuelle takster.

Hvad er børnepenge / børnecheck?

Børnechecken er en skattefri indkomstafhængig børnefamilieydelse. Udbetalingen sker automatisk til moderens eller faderens NemKonto. Udbetalingen foretages af Udbetaling Danmark.

Børnepenge udbetales til moderen med mindre det er faderen der har forældremyndigheden og faderen ikke bor sammen med moderen.

Hvis barnet ikke bor hos hverken moderen eller faderen, kan udbetalingen i stedet ske til plejeforældre, ​der har barnet i privat pleje eller personer, som har barnet i pleje med henblik på adoption. Hvis Udbetaling Danmark vurderer, at det er bedst for barnet kan udbetalingen også ske til barnet selv.

Hvornår bliver børnepengene udbetalt?

Hvis barnet er under 15 år, bliver børnechecken udbetalt hvert kvartal. Børnepenge er er forudbetalt ydelse. Pengene for januar, februar og marts udbetalt derfor i januar.

Pengene bliver som udgangspunkt overført på de datoer der står herunder. Falder en dato i en weekend eller på en helligdag, vil pengene i stedet blive udbetalt på nærmeste hverdage inden datoen. Børnechecken udbetales som udgangspunkt på disse datoer:

  • 20. januar
  • 20. april
  • 20. juli
  • 20. oktober

Hvis dit barn er mellem 15 og 17 år, får du pengene udbetalt hver måned. De bliver udbetalt den 20. i måneden eller den sidste hverdag inden den 20.

Læs mere om:

Børnecheck satser 2015

Der udbetales én børnecheck pr. barn. Børnefamilieydelsen er delt op efter børnenes alder. Satserne for børnechecken i 2015 er som følger:

  • 0-2-årige: 4.443 kr. per kvartal
  • 3-6-årige: 3.519 kr. per kvartal
  • 7-14-årige: 2.769 kr. per kvartal
  • 15-17-årige: 923 kr. per måned

Børnechecken er fra 1. januar 2014 blevet gjort indkomstafhængig. Hvis personerne der modtager børnechecken har et topskattegrundlag på over 723.100 kr., så vil børnechecken blive sat ned med 2 pct. af det beløb, hvert af personernes topskattegrundlag overstiger 723.100 kr. med.

Læs mere om børnechecken og regler på området på borger.dk

 

Facebooktwitter

Skriv et svar