Børn og skilsmisse

kategori: Familie | 0

skilsmisseboernDer er rigtig mange skilsmisser i Danmark. De sidste mange år har skilsmisseprocenten ligget på lige de under 50. Mange yngre ægtepar, som går fra hinanden, har små børn. Der kan være mange årsager til skilsmisse, og nogle gange har familieforøgelsen i sig selv været for meget for forholdet at skulle bære. Uanset årsagen til skilsmissen så er det en meget svær situation – og ikke mindst for børnene. Her har vi samlet nogle af de bedste råd omkring, hvad du skal være opmærksom på hos dine børn i forbindelse med en skilsmisse, og hvordan du sørger for, at de kommer bedst muligt igennem den sammen mig dig og din partner.

Skilsmisse og børn i forskellige aldre

Barnets reaktion på at dets forældre pludselig ikke skal bo og være sammen, som de plejer, afhænger naturligvis af flere ting – primært hvor gammelt barnet er på det pågældende tidspunkt.

Reaktion fra børn under 5 år

Børn under 5 år har svært ved at forstå præcis, hvad der sker omkring dem under en skilsmisse, men det betyder bestemt ikke, at de er immune overfor den trykkede stemning, der hersker i sådan en situation. Små børn giver sjældent direkte udtryk for, at de har det dårligt – eksempelvis ved at fortælle dig, at de er kede af det. Ifølge Netdoktor skal du være specielt opmærksom på ændringer i adfærd, som er de fysiske udtryk for en indre usikkerhed, som barnet måske føler. Disse ændringer kan være sengevæden eller trang til trøstebamser, klude eller måske en sut. Dette kaldes for regressiv adfærd, og det betyder adfærdsmønstre, som barnet havde, da det var yngre. Små børn kan også blive aggressive eller forvirrede.

Reaktion fra børn i alderen 6-9 år

Børn i alderen 6-9 år skal lære en masse nye ting. De er i skolealderen og har lange dage med mange udfordringer. Børn i denne alder kan, hvis forældre gennemgår en skilsmisse, opleve problemer med koncentrationen og evnen til at lære nye ting. Aggressiv adfærd er også et advarselssignal for børn i denne aldersgruppe.

De lidt ældre børn har en bedre forståelse for, hvad der foregår mellem mor og far i en skilsmissesituation. Derfor er det også lettere at få afløb for følelserne ved at tale om dem. Det kan enten være sammen med forældrene, anden familie, en lærer eller andre relationer uden for familien. Det betyder selvfølgelig ikke, at de større børn ikke bliver kede af det eller frustrerede, eller at man i mindre grad skal bekymre sig over ændringer i adfærd hos dem.

Gode råd til forældrene

Der er ikke to skilsmisser, der forløber på præcis samme måde. Der er de såkaldte fredelige skilsmisser, hvor forældrene er afklarede med situationen og med hinanden, og derfor kan tale pænt og roligt sammen og håndtere situationen med overskud til sig selv og børnene. Det er den ene ende af skalaen. I den anden ende finder vi de grimme skilsmisser. Der er mange forhold, som kan gøre, at man kan kalde en skilsmisse for grim. Måske kan forældrene ikke være i samme rum uden råben og skrigen. Måske er den ene part meget ulykkelig over situationen, således at vedkommende knap nok kan komme ud af sengen om morgenen. Måske – og i værste fald – bruger den ene part børnene mod den anden.

De fleste skilsmisser ligger et sted midt i mellem. Man bør altid tænke på, hvordan børnene oplever situationen. Det er vigtigt, at få styr på de praktiske ting så hurtigt som mulig, så barnet ikke oplever forvirring og utryghed mht. bopæl, vuggestue/skolegang, ferier, weekender osv.

Hvor meget skal man fortælle børnene?

I hele processen skal man overveje, hvor meget børnene skal have at vide og hvordan. En vigtig pointe at få kommunikeret til børnene, er, at eventuel skyldfølelse fra deres side er fuldstændig ubegrundet. Afhængig af børnenes alder skal man vurdere, hvor meget de skal vide om dine/jeres tanker og følelser. Man bør så vidt mulig skåne børnene for sine egne sorger og bekymringer, for børnene går helt sikkert rundt og tumler med deres egne tanker mht. skilsmissen. De har ikke brug for også at skulle bære på dine. Det er også vigtigt at tale pænt med hinanden foran børnene og pænt om hinanden til børnene. Det er ubehageligt for et barn at høre sin mor tale grimt om sin far – eller omvendt.

Hvis du har det meget dårligt, så søg hjælp, så det ikke går ud over børnene. Tal med din læge eller en psykolog. Det kan du gøre alene eller sammen med din partner.

Børn er sårbare

Alle børn har brug for tryghed, og store forandringer i familien vil næsten uundgåeligt give perioder med utryghed. Helt små børn er meget sårbare heroverfor, delvist fordi de ikke forstår, hvad der foregår omkring dem. Sørg så vidt muligt for at den lille bliver i samme vuggestue under og efter skilsmissen, så han eller hun har et fast holdepunkt i den svære tid. Skolebørnene forstår bedre, hvad der foregår, og de er meget sensitive overfor din og din partners adfærd, både når I er sammen og alene med børnene. Tal pænt og skån dem så vist muligt for jeres egen sorg. De ældre børn har mulighed for at tale om deres følelser med andre end jer forældre. Alligevel er det en svær periode for dem, og prøv at skabe en rolig og tryg hverdag så hurtigt som muligt.

Facebooktwitter

Skriv et svar